technik sterylizacji medycznej - TSM


Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny. Odpowiada za prawidłowo przeprowadzony proces sterylizacji i dezynfekcji w celu wyeliminowania zakażeń, placówkach medycznych, gabinetach stomatologicznych, gabinetach kosmetycznych, studiach masażu.


Organizacja nauki:

Nauka trwa 1 rok (dwa semestry). Kończy się uzyskaniem państwowego tytułu technika sterylizacji medycznej. Nauka w szkole prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.


Program zajęć obejmuje:

 • adziałalność gospodarczą w ochronie zdrowia,
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii,
 • pierwszą pomoc,
 • technologię mycia i dezynfekcji,
 • technologię sterylizacji,
 • wykonywanie dekontaminacji medycznej,
 • język migowy,
 • język obcy,
 • informatykę,
 • zajęcia praktyczne i praktykę zawodową.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w:

 • sterylizatorniach centralnych,
 • pracowniach endoskopowych,
 • gabinetach stomatologicznych,
 • podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym,
 • pracowniach mikrobiologii itp.

Technik sterylizacji medycznej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
 • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji,
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Jest to zawód medyczny ukierunkowany w swoim działaniu na zapewnieniu odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Dlatego tak ważne zadanie można powierzyć tylko odpowiednio przygotowanym pracownikom.

Chcesz zdobyć zawód medyczny z przyszłością, który pozwoli Tobie na podjęcie pracy we wszystkich miejscach, w których używane są sterylnie czyste narzędzia, ten kierunek jest dla Ciebie!


Pliki do pobrania:


Technik sterylizacji medycznej w obiektywie