O bibliotece

O bibliotece

Biblioteka szkolna jest obrazem historii szkoły, która posiada długą i bogatą tradycję. Składa się na nią działalność: Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa, Zasadniczej Szkoły Medycznej Asystentek Pielęgniarstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, Państwowej Szkoły Medycznej Pielęgniarstwa, Liceum Medycznego, czy później Zespołu Szkól Medycznych. W księgozbiorze znajdujemy również pozycję przejęte z takich placówek jak: Państwowe Liceum Pedagogiczne im. Królowej Jadwigi, a później im. Władysława Spasowskiego, Państwowe Liceum Wychowawczyń Przedszkoli, Państwowe Seminarium Nauczycieli Żeńskich im. Królowej Jadwigi.

Również najnowsza historia przyczyniła się do powiększenia zasobów. W styczniu 2017 roku do naszej biblioteki szkolnej przyłączono zbiory pochodzące  z likwidowanej w Inowrocławiu filii Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Tak specyficzna grupa właścicieli wpłynęła na charakter zgromadzonych zbiorów. Nie dziwi wiec różnorodność dziedzin z jakimi spotykamy się przeglądając księgozbiór. Dość pokaźną grupę stanowią lektury szkolne. Naturalnie, zgodnie z profilem szkoły dużą część księgozbioru obejmują pozycje z zakresu medycyny. Znaczący okres działalności biblioteki spowodował, że dysponujemy  sporym księgozbiorem, obecnie jest to blisko 40 tysięcy woluminów. Biblioteka poszczycić się może, także egzemplarzami wydanymi przed drugą wojną światową. Najstarsza pozycja pochodzi z 1918 roku.

Księgozbiór biblioteczny udostępniany jest również czytelnikom spoza Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Osoba zainteresowana korzystaniem ze zbiorów biblioteki szkolnej zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz do jego przestrzegania.

Biblioteka szkolna pełni rolę ogólnoprzedmiotowej pracowni, w której słuchacze zdobywają umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Biblioteka pracuje w programie MOL NET+ i większość zbiorów jest już widocznych w systemie, dzięki czemu czytelnik odwiedzając stronę internetową  szkoły, wchodząc w zakładkę biblioteka oraz klikając KATALOG ON-LINE może odszukać interesujące go pozycje i zdalnie zamówić je do odbioru w bibliotece, co daje gwarancję ich rezerwacji.

Ponadto czytelnicy naszej biblioteki wysyłając wiadomość email na adres: biblioteka@medykino.com.pl mają możliwość zamówienia kwerendy.

Posiadamy pozycje z zakresu:

 • etyki
 • filozofii
 • chemii
 • biologii
 • fizyki
 • geografii
 • historii
 • literatury
 • medycyny
 • pedagogiki
 • psychologii
 • socjologii
  i innych

Dysponujemy zbiorem czasopism:

 • Aura
 • Auxilum Sociale
 • Beauty Forum
 • Biblioteka w Szkole
 • Bibliotekarz
 • Biuletyn IPN
 • Bliżej Przedszkola
 • Charaktery
 • Drama
 • Edukacja : S-B-I
 • Edukacja i Dialog
 • Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 • Kwartalnik Pedagogiczny
 • Lider
 • Na Ratunek
 • Nauczyciel i Szkoła
 • Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 • Nowa Szkoła
 • Polonistyka
 • Poradnik Bibliotekarza
 • Praca Socjalna
 • Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 • Remedium
 • Ruch Pedagogiczny
 • Sens
 • Szkoła Specjalna
 • Świetlica w Szkole
 • Wiadomości Historyczne
 • Wszystko dla Szkoły
 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 • Wychowanie na co Dzień
 • Wychowawca
 • Wszystko dla Szkoły
 • Wychowanie w Przedszkolu
 • Zdrowie
 • Życie Szkoły
Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję