Szkolne Koło Pierwszej Pomocy

Szkolne Koło Pierwszej Pomocy

 

Lubisz pomagać, zrób to z nami

 

Na całym świecie w wyniku bardzo szybkiego rozwoju cywilizacyjnego wzrasta liczba czynników powodujących zagrożenie życia i zdrowia człowieka. Aby zminimalizować skutki tragicznych zdarzeń, wypadków, pożarów, powodzi itp. należy wyposażać uczniów w praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Profil medyczny naszej  szkoły jest wyznacznikiem kształtowania właściwych postaw i zachowań. Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy mają na celu uwrażliwić młodego człowieka na krzywdę ludzką i potrzebę niesienia pomocy. Wyrobić umiejętność kontrolowania emocji, nie wpadania w panikę oraz unikania pochopnych działań, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu poszkodowanego oraz stanowić zagrożenie dla ratującego. Podstawę do działania stanowi niezbędna wiedza medyczna i ćwiczenia praktyczne. Umożliwiają to zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w ramach Szkolnego Koła Pierwszej Pomocy.

Podczas zajęć uczniowie nabywają min. takich  umiejętności jak:

  1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej.
  2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka, niemowlęcia i starszego dziecka.
  3. Pierwsza pomoc medyczna w przypadku zadławienia.
  4. Zaopatrywanie ran i krwotoków.
  5. Pierwsza pomoc medyczna w przypadku złamań.
  6. Postępowanie w przypadku oparzeń termicznych.
  7. Nauka obsługi defibrylatora AED.
  8. Postępowanie w przypadku omdlenia i utraty przytomności.
  9. Postępowanie w przypadku ukąszeń i użądleń.

 

Serdecznie zapraszamy

Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję