strona główna

Medyk Zaprasza

Witamy na stronie

Medyczno-Społecznego  Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

Strona została opracowana aby przybliżyć słuchaczom,  oraz wszystkim zainteresowanym naszą szkołę.
Można tutaj m.in. zapoznać się z historią szkoły, kierunkami kształcenia, zobaczyć zdjęcia, zapoznać się z aktualnymi wydarzeniami w szkole.

W roku szkolnym 2018/2019 kształci na kierunkach:

TECHNIK FARMACEUTYCZNY – forma weekendowa;

TECHNIK MASAŻYSTA – forma dzienna;

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY – forma weekendowa;

OPIEKUNKA DZIECIĘCA – forma dzienna i weekendowa;

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH – forma zaoczna;

OPIEKUN MEDYCZNY – forma dzienna i zaoczna;

TECHNIK STRERYLIZACJI MEDYCZNEJ - zaoczna;

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG – forma weekendowa;

Więcej informacji w dziale kierunki kształcenia.

Absolwenci po zdaniu egzaminu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie.

    Nauka w szkole jest bezpłatna. Kształcenie obejmuje: przedmioty teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne i szkolenie praktyczne. To ostatnie organizowane jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.


     Zajęcia teoretyczne i laboratoryjne prowadzone są w salach lekcyjnych, laboratoriach i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt salach przedmiotowych.

Z zasobów biblioteki szkolnej, czytelni oraz Centrum Multimedialnego korzystać mogą:

  • Pracownicy oraz słuchacze szkoły:
  • Osoby spoza szkoły (regulamin dostępny w dziale biblioteka).