Technik masażysta

Słuchacze przygotowywani są do wykonywania masaży leczniczych, kosmetycznych, sportowych, profilaktycznych, relaksacyjnych oraz gimnastyki leczniczej. Dbając o wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych, kształcenie na kierunku technik masażysta realizujemy przede wszystkim poprzez zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych pracowniach. Pozwala to na przyswojenie i ugruntowanie umiejętności praktycznych oraz konfrontację wiedzy teoretycznej z rozwiązaniami stosowanymi w praktyce.
Organizacja nauki:

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry) kończy się uzyskaniem państwowego tytułu technik masażysta. Nauka w szkole prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć w pracowniach. Zajęcia praktyczne odbywają się w:

 • szpitalu;
 • sanatorium;
 • żłobku.
 Program zajęć obejmuje:
 • anatomię i fizjologię;
 • psychologię z elementami socjologii;
 • bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • wybrane zagadnienia kliniczne;
 • język obcy zawodowy;
 • propedeutykę zdrowia;
 • pierwszą pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia;
 • organizację ochrony zdrowia;
 • język migowy;
 • zarys fizjoterapii;
 • teoretyczne podstawy masażu;
 • pracownię masażu;
 • diagnostykę w masażu;
 • technologie informatyczne;
 • masaż w sporcie;
 • masaż profilaktyczny;
 • anatomię- ćwiczenia;
 • praktykę zawodową.
Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w:

 • zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik;
 • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) lecznictwa uzdrowiskowego;
 • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) w przychodniach;
 • zespołach rehabilitacyjnych zakładów pracy chronionej;
 • zespołach rehabilitacyjnych turnusów rehabilitacyjnych;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • ośrodkach SPA;
 • gabinetach kosmetycznych;
 • klubach sportowych.
Technik masażysta posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej;
 • wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych;
 • wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym;
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Technik masażysta tworzy średni personel medyczny. Może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego, bądź świadczyć usługi indywidualnie dla potrzeb: medycyny, sportu, rekreacji oraz kosmetologii estetycznej.

Pliki do pobrania
Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję