Technik masażysta

Słuchacze przygotowywani są do wykonywania masaży leczniczych, kosmetycznych, sportowych, profilaktycznych, relaksacyjnych oraz gimnastyki leczniczej. Dbając o wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych, kształcenie na kierunku technik masażysta realizujemy przede wszystkim poprzez zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych pracowniach. Pozwala to na przyswojenie i ugruntowanie umiejętności praktycznych oraz konfrontację wiedzy teoretycznej z rozwiązaniami stosowanymi w praktyce.
Organizacja nauki:

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry) kończy się uzyskaniem państwowego tytułu technik masażysta. Nauka w szkole prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć w pracowniach. Zajęcia praktyczne odbywają się w:

  • szpitalu;
  • sanatorium;
  • żłobku.
 Program zajęć obejmuje:
  • anatomię i fizjologię;
  • psychologię z elementami socjologii;
  • bezpieczeństwo i higienę pracy;
  • wybrane zagadnienia kliniczne;
  • język obcy zawodowy;
  • propedeutykę zdrowia;
  • pierwszą pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia;
  • organizację ochrony zdrowia;
  • język migowy;
  • zarys fizjoterapii;
  • teoretyczne podstawy masażu;
  • pracownię masażu;
  • diagnostykę w masażu;
  • technologie informatyczne;
  • masaż w sporcie;
  • masaż profilaktyczny;
  • anatomię- ćwiczenia;
  • praktykę zawodową.
Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w:

  • zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik;
  • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) lecznictwa uzdrowiskowego;
  • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) w przychodniach;
  • zespołach rehabilitacyjnych zakładów pracy chronionej;
  • zespołach rehabilitacyjnych turnusów rehabilitacyjnych;
  • gabinetach odnowy biologicznej;
  • ośrodkach SPA;
  • gabinetach kosmetycznych;
  • klubach sportowych.
Technik masażysta posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej;
  • wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych;
  • wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym;
  • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Technik masażysta tworzy średni personel medyczny. Może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego, bądź świadczyć usługi indywidualnie dla potrzeb: medycyny, sportu, rekreacji oraz kosmetologii estetycznej.

Pliki do pobrania
Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję