Asystentka stomatologiczna

Organizacja nauki:

Nauka trwa 1 rok (2 semestry), kończy się państwowym egzaminem zawodowym. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i praktyk zawodowych w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach specjalistycznych. Praktyki zawodowe odbywają się:

 • gabinetach stomatologicznych
 Program zajęć obejmuje:
 • bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • język obcy zawodowy;
 • propedeutykę zdrowia;
 • psychologię z elementami socjologii;
 • wprowadzenie do stomatologii;
 • język migowy;
 • anatomię , fizjologię i patologię;
 • pierwszą pomoc;
 • prowadzenie dokumentacji;
 • praktykę zawodową.
Asystentka stomatologiczna posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • przygotowania gabinetu i stanowiska pracy;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu.

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę w gabinetach  publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Pliki do pobrania
Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję