Technik farmaceutyczny

 Zawód farmaceuty jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na dzisiejszym rynku pracy. Program zajęć został tak skonstruowany, aby słuchacze zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętności z zakresu obrotu, przerobu, administracji i kontroli środków farmaceutycznych, artykułów sanitarnych oraz sprzętu medycznego. Szkoła posiada własne laboratorium analizy leków, pracownię technologii postaci leku, pracownię analizy chemicznej, pracownię zielarską i salę komputerową.

Organizacja nauki:

Nauka trwa 2,5 roku  (pięć semestrów)  kończy się uzyskaniem państwowego tytułu technika farmaceutycznego. Nauka w szkole prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w:

 • aptekach,
 • szpitalach,
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego,
 • hurtowniach farmaceutycznych.
 Program zajęć obejmuje:
 • bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • propedeutykę zdrowia;
 • organizację ochrony zdrowia;
 • psychologię z socjologią;
 • język migowy;
 • pierwszą pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia;
 • technologie informatyczne;
 • język obcy zawodowy;
 • anatomię i fizjologię;
 • wychowanie fizyczne;
 • przepisy prawa farmaceutycznego;
 • technologię postaci leków;
 • farmakologię;
 • analizę leków;
 • farmakognozję;
 • kosmetyki apteczne;
 • pracownię technologii postaci leków;
 • pracownię analizy leków;
 • pracownię farmakognozji;
 • zajęcia praktyczne i praktykę zawodową.
Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w:

 • aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych i zakładowych;
 • punktach aptecznych;
 • hurtowniach farmaceutycznych;
 • laboratoriach przemysłu: farmaceutycznego, zielarskiego, chemicznego, drogeryjnego;
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych;
 • inspekcji farmaceutycznej.
 Technik farmaceutyczny posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sporządzania preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produktów radiofarmaceutycznych, wytwarzania płynów infuzyjnych, przygotowywania roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej oraz przygotowywania leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • prowadzenia obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i pozaaptecznego na podstawie przepisów prawa zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • współuczestniczenia w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Technik Farmaceutyczny tworzy średni personel medyczny pracujący w aptekach wszystkich rodzajów, sklepach drogeryjnych, zielarskich, magazynach i hurtowniach leków i artykułów sanitarnych.

Pliki do pobrania
Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję