Opiekun medyczny

Uruchomienie kierunku kształcenia: OPIEKUN MEDYCZNY jest odpowiedzią na zapotrzebowanie resortu zdrowia. Postanowiono, że opiekunowie medyczni wyręczą pielęgniarki w podstawowej opiece nad pacjentami. Do ich zadań należeć więc będzie wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych.

Organizacja nauki:

Nauka trwa 1,5 roku (trzy semestry), prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć w pracowniach. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w:

 • domu pomocy społecznej;
 • szpitalu;
 • sanatorium
 Program zajęć obejmuje:
 • bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • język obcy zawodowy;
 • propedeutykę i promocję zdrowia;
 • psychologię z elementami socjologii;
 • pierwszą pomoc;
 • język migowy;
 • organizację ochrony zdrowia;
 • technologie informatyczne;
 • anatomię i fizjologię;
 • teorię opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • podstawy farmakologii;
 • pracownię zabiegów higienicznych;
 • pracownię zabiegów medycznych;
 • psychologię- ćwiczenia;
 • rehabilitację ruchową;
 • praktykę zawodową.
Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w:

 • domach pomocy społecznej;
 • szpitalach;
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych;
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych;
 • hospicjach i zakładach opieki terminalnej;
 • domach prywatnych, świadcząc opiekę indywidualną.
Opiekun medyczny posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem;
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D- metoda Hoppe;
 • wykonywania wybranych czynności medycznych.

Z racji tego, że praca z pacjentami jest niezwykle odpowiedzialna, proces kształcenie i zdobywania kwalifikacji musi odbywać się na najwyższym poziomie. Właśnie taki poziom oferuje Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.

 

Pliki do pobrania
Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję