Pomocnik językowy – zwroty użyteczne

Wprowadzenie, czyli jak i po co uczyć się języków obcych

Na początek, krótko o wymowie.
Przy każdym zwrocie w języku angielskim lub niemieckim umieszczona zostanie w nawiasie uproszczona/spolszczona wymowa. Głównie będą to znaki obecne w języku polskim, poza kilkoma wyjątkami, które w naszym języku ojczystym nie występują.

æ – wymawiamy jak połączenie głosek „a” i „e”. Układamy usta jak do „e” i mówimy „a”. Dźwięk ten występuje np. w wyrazach: bad, cat, back.

η – wymawiamy gardłowo, jak zduszone „ng”, starając się przyłożyć tył języka (ta część bliżej gardła) do podniebienia. Dźwięk występuje w końcówce –ing.

θ – wymawiamy jak sepleniące polskie „s”. Żeby wymówić poprawnie trzeba włożyć język między zęby i dmuchnąć. Dźwięk występuje na początku w wyrazie think (pierwsze 2 litery- „th”)

ð – wymawiamy jak sepleniące polskie „de”. Znowu wkładamy język między zęby i staramy się powiedzieć „de”. Dźwięk ten to pierwsze dwie litery w wyrazach: the, they, this.

: – dwukropek po samogłosce oznacza, że trzeba tą samogłoskę przedłużyć – wypowiedzieć dłuuużej

– apostrof oznacza, że akcent w wyrazie pada na sylabę, przed którą stoi

A teraz przejdźmy do konkretów.

JĘZYK ANGIELSKI

Powitania

Good morning! (gu:d ’mo:niη) – Dzień dobry! – rano, przed południem
Good afternoon! (gu:d ’a:fte:nun) – Dzień dobry! – po południu
Good evening! (gu:d ’iwniη) – Dobry wieczór!
Hello! (’heleu) – Cześć! – tylko na powitanie
Hi! (hai) – Cześć! – tylko na powitanie
Nice to meet you! (’najs tu mi:t ju:) – Miło mi Cię/Pana poznać! (w języku angielskim nie ma formy grzecznościowej, do wszystkich mówimy „ty” – you)
How are you? (’hał a:’ju:?) – Jak się masz?

Pożegnania

Goodbye! (gu:d’baj) – Do widzenia!
See you later! (si: ju: ’lejte) – Do zobaczenia!
Bye! (baj) – Cześć! – tylko na pożegnanie
Good night! (gu:d’najt) – Dobranoc!

Podstawowe zwroty

Yes. (jes) – Tak.
No. (neu) – Nie.
Fine./O.K. (fajn/ eu’kej) – Dobrze.
Thank you! (θæηk ju:) – Dziękuję!
Here you are! (hije ju: a:) – Proszę! (tylko kiedy coś podajemy)
You’re welcome! (jua:’łelkam) – Proszę bardzo. (tylko w odpowiedzi, np. na „dziękuję”)
Please. (’pli:z) – Proszę! (kiedy o coś prosimy)
Excuse me! (iks’kju:z mi:) – Przepraszam! (tylko kiedy chcemy zwrócić czyjąś uwagę, np. zaczepiamy kogoś na ulicy, żeby o coś zapytać; prosimy o zrobienie przejścia)
I’m sorry. (ajm ’sori) – Przepraszam/Przykro mi.
I don’t speak English well. (aj ’deunt spi:k ’iηglisz ’łel) – Nie mówię dobrze po angielsku.
I don’ t understand you. (aj ’deunt ande’stænd ju:) – Nie rozumiem Pana/Ciebie.
My English is very bad. (maj ’iηglisz iz weri ’bæd) – Mój angielski jest bardzo słaby.

Przedstawianie się

My name is …….. (maj ’nejm iz) – Nazywam się ……..
I come from Poland. (aj kam from ’peulænd) – Pochodzę z Polski.
I am a …….. by profession. (aj em æ …….. baj pre’feszn) – Jestem z zawodu ……..
I work as a …….. (aj łe:k æz æ ……..) – Pracuję jako ……..
I study …….. (aj stadi ……..) – Uczę się/studiuję ……..
I’m doing my practice here. (ajm ’dujiη maj ’præktis hije) – Odbywam tu praktykę.
I am single. (aj em ’siηgl) – Jestem nieżonaty/niezamężna.
I am married. (aj em ’mærid) – Jestem żonaty/zamężna.

 

JĘZYK NIEMIECKI

Powitania

Guten Morgen! (gutn morgn) – Dzień dobry! (rano, przed południem)
Guten Tag! (gutn tak) – Dzień dobry! (w ciągu dnia)
Guten Abend! (gutn abent) – Dobry wieczór!
Hallo! (halo) – Cześć! (tylko na powitanie)
Wie geht es Ihnen? (wi gejt es i:nen) – Jak Panu leci?
Wie geht es dir? (wi gejt es diæ) – Jak ci leci?

Pożegnania

Auf Wiedersehen! (auf widerzejn) – Do widzenia!
Tschüß! (czys) – Cześć! (tylko na pożegnanie)
Bis bald!/Bis nachher! (bys bald/bys nachher) – Na razie!
Gute Nacht! (gute nacht) – Dobranoc!

Podstawowe zwroty

Ja. (ja) – Tak.
Nein. (najn) – Nie.
Danke. (daηke) – Dziękuję.
Bitte. (byte) – Proszę.
Entschuldigung. (entszuldiguηg) – Przeraszam.
Ich spreche nicht gut Deutsch. (yś szpresie nyśt gut dojcz) – Nie mówię dobrze po niemiecku.
Ich verstehe Sie nicht. (yś ferszteje zi nyśt) – Nie rozumiem Pana.
Mein Deutsch ist sehr schwach. (majn dojcz yst zea szfach) – Mój niemiecki jest bardzo słaby.

Przedstawianie się

Ich heiße …….. (yś hajse) – Nazywam się ……..
Ich komme aus Polen. (yś kome aus Poln) – Pochodzę z Polski.
Ich bin …….. von Beruf. (yś byn …….. fon beruf) – Jestem z zawodu ……..
Ich arbeite als …….. (yś arbajte als) – Pracuję jako ……..
Ich studiere …….. (yś sztudire) – Uczę się/Studiuję ……..
Ich bin ledig. (yś byn lejdyś) – Jestem nieżonaty/niezamężna.
Ich bin verheiratet. (yś byn ferhajratet) – Jestem żonaty/zamężna.

Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję