Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca zajmuje się dziećmi wychowując je, dbając o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój. W tym celu musi nawiązać z dzieckiem kontakt zarówno werbalny jak i pozawerbalny. Opiekunka powinna jak najlepiej poznać powierzone jej dzieci, a w szczególności ich tempo rozwoju, zachowania oraz charakter. Kształcenie w naszej szkole przygotowuje do profesjonalnej opieki nad małym dzieckiem.

Organizacja nauki:

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry) kończy się uzyskaniem państwowego tytułu opiekunka dziecięca. Nauka w szkole prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w:

 • żłobkach.
 Program zajęć obejmuje:
 • bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • propedeutykę zdrowia;
 • psychologię z elementami socjologii;
 • język migowy;
 • pierwszą pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia;
 • technologie informatyczne;
 • język obcy zawodowy;
 • anatomię z fizjologią;
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka;
 • teoretyczne podstawy wychowania dziecka;
 • teorię wychowania muzycznego;
 • teorię wychowania artystycznego;
 • pracownię pielęgnacji dziecka;
 • pracownię wychowania dziecka;
 • wychowanie dziecka przez literaturę i muzykę;
 • wychowanie artystyczne dziecka;
 • anatomię- ćwiczenia;
 • praktykę zawodową.
Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w:

 • placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
 • placówkach rehabilitacyjnych;
 • żłobku;
 • przedszkolu;
 • środowisku domowym;
 • hospicjum.
Opiekunka dziecięca posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością;
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

 Istotą zawodu opiekunka dziecięca jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, tworzenie prawidłowych warunków higieniczno-zdrowotnych, stymulowanie rozwoju psychofizycznego. Jest to zawód który wymaga takich cech charakteru jak empatii, tolerancji, delikatności, wrażliwości, jak również obowiązkowości i odpowiedzialności, ponieważ dziecko można bardzo łatwo skrzywdzić.

Pliki do pobrania
Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję