Technik sterylizacji medycznej 

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny. Odpowiada za zapewnienie czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia w placówkach medycznych, gabinetach stomatologicznych, gabinetach kosmetycznych, studiach masażu.

Organizacja nauki:

Nauka trwa 1 rok (dwa semestry) kończy się uzyskaniem państwowego tytułu technika sterylizacji medycznej. Nauka w szkole prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

 Program zajęć obejmuje:
 • organizację ochrony zdrowia;
 • język obcy zawodowy;
 • propedeutykę zdrowia;
 • podstawy psychologii z elementami socjologii;
 • technologię mycia i dezynfekcji;
 • język migowy;
 • technologie informatyczne;
 • anatomię, fizjologiei patologię;
 • sterylizację;
 • dekontaminację medyczną;
 • pierwszą pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
 • praktykę zawodową.
Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w:

 • sterylizatorniach centralnych;
 • pracowniach endoskopowych;
 • gabinetach stomatologicznych;
 • podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym;
 • pracowniach mikrobiologii itp.
Technik sterylizacji medycznej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;
 • przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji  i sterylizacji;
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Jest to zawód medyczny ukierunkowany w swoim działaniu na zapewnieniu odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Dlatego tak ważne zadanie można powierzyć tylko odpowiednio przygotowanym pracownikom.

Chcesz zdobyć zawód medyczny z przyszłością, który pozwoli Tobie na podjęcie pracy we wszystkich miejscach, w których używane są sterylnie czyste narzędzia, ten kierunek jest dla Ciebie!

Pliki do pobrania
Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję