W dniu 10.06.2019 r. odbyła się kolejna akcja z serii Bezpieczny Powiat Inowrocławski, zorganizowana na parkingu przed sklepem Lidl, przy ul. Józefa Glempa.

   Uczniowie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „ Medyk” w Inowrocławiu, we współpracy z Powiatową Strażą Pożarna i Pogotowiem Ratunkowym, pozorowali poszkodowanych w  wypadkach komunikacyjnych oraz wspólnie  z wymienionymi służbami profesjonalnie udzielali   pierwszej medycznej.

   Uczniowie Medyka kierunek Technik masażysta prezentowali pokazy udzielania pomocy medycznej w : krwotokach, oparzeniach, ranach i złamaniach.  Na zorganizowanym  przez Szkolne Koło Pierwszej Pomocy  stanowisku ratowniczym, uczestnicy ewentu  pod   kierunkiem uczniów i  nauczycieli szkoły, wykonywali resuscytację krążeniowo oddechową oraz obsługiwali  aparat  AED, służący do defibrylacji.

   Ewent przeprowadzony był w  celu pobudzenie świadomości opinii publicznej w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Impreza przebiegała sprawnie i w bardzo  miłej atmosferze. Uczniowie Medyka spisali się na MEDAL.

Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję