W środę 22 listopada 2023 r. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Najświętszej Marii Panny w Inowrocławiu debatowano o ważnych sprawach społecznych.  Inicjatywa była adresowana do Seniorów powiatu inowrocławskiego. Na początku głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu młodszy inspektor Maciej Hopcia, który przywitał gości i przybyłych seniorów.


Głównym celem wydarzenia było przede wszystkim uwrażliwienie zebranych osób na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa oraz uświadomienie osobom starszym zagrożeń, które mogą je spotkać w codziennym życiu jak i wskazanie sposobów unikania takich sytuacji.

W debacie wzięli udział przedstawiciele różnych służb dbających o bezpieczeństwo oraz instytucji państwowych i stowarzyszeń, inowrocławski „Medyk” reprezentowała Monika Kurzawa. Zaproszeni goście z perspektywy wykonywanej przez nich pracy omówili temat bezpieczeństwa zwracając uwagę na występujące zagrożenia jak się przed nimi chronić i gdzie szukać pomocy. Przedstawicielka Medyka przybliżyła aspekt bezpieczeństwa zdrowotnego. Zaprezentowała zasady udzielania pierwszej pomocy. Zachęcała również seniorów do funkcjonalnego wyposażenia mieszkania, co również wpływa na poprawę bezpieczeństwa. W części dyskusyjnej, zebrani zadawali pytania, przedstawiali swoje sugestie, uwagi i spostrzeżenia.

Zainteresowanie tematyką debaty dowodzi, że rozmowy na temat bezpieczeństwa seniorów są potrzebne i bardzo ważne.

Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję