technik farmaceutyczny - TF


Zawód farmaceuty jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na dzisiejszym rynku pracy. Program zajęć został tak skonstruowany, aby słuchacze zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętności z zakresu obrotu, przerobu, administracji i kontroli środków farmaceutycznych, artykułów sanitarnych oraz sprzętu medycznego. Szkoła posiada własne laboratorium analizy leków, pracownię technologii postaci leku, pracownię analizy chemicznej, pracownię zielarską i salę komputerową.


Organizacja nauki:

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry) kończy się uzyskaniem państwowego tytułu technika farmaceutycznego. Nauka w szkole prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w:

 • aptekach,
 • szpitalach,
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego,
 • hurtowniach farmaceutycznych.

Program zajęć obejmuje:

 • technologię postaci leków,
 • analizę leków,
 • farmakologię z elementami chemii leków,
 • podstawy prawa i ekonomii,
 • zadania z zakresu zdrowia publicznego,
 • anatomię z fizjologią,
 • farmakognozję,
 • psychologię,
 • informatykę,
 • wychowanie fizyczne,
 • praktyki zawodowe w aptekach ogólnodostępnych, szpitalach i hurtowniach farmaceutycznych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w:

 • aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych i zakładowych,
 • punktach aptecznych,
 • hurtowniach farmaceutycznych,
 • laboratoriach przemysłu: farmaceutycznego, zielarskiego, chemicznego, drogeryjnego,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • inspekcji farmaceutycznej.

Technik farmaceutyczny posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowywania, przechowywania i wydawania leków, surowców farmaceutycznych i artykułów medycznych oraz analizowania i kontrolowania ich jakość,
 • uczestnictwa w pracy w farmaceutycznych placówkach ochrony zdrowia i innych produkujących leki,
 • użytkowania urządzeń placówek farmaceutycznych, zgodnie z przepisami bhp i higieny danej postaci leku,
 • prowadzenia dokumentację obowiązującej w poszczególnych placówkach farmaceutycznych,
 • określania cech przedmiotów i środków, mających zastosowanie w ochronie zdrowia, ich nazwy, rodzaje, przeznaczenie, opakowanie i oznaczenia.

Technik Farmaceutyczny tworzy średni personel medyczny pracujący w aptekach wszystkich rodzajów, sklepach drogeryjnych, zielarskich, magazynach i hurtowniach leków i artykułów sanitarnych.


Pliki do pobrania:


Technik Farmaceutyczny w obiektywie