Technik ortopeda - TO


 

Technik ortopeda zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego.

 

 

Organizacja nauki:

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry) kończy się uzyskaniem państwowego tytułu technika ortopedy. Nauka w szkole prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w:

 • szpitalnych oddziałach ortopedycznych i rehabilitacyjnych;
 • przychodniach usprawniania leczniczego;
 • zakładach sprzętu ortopedycznego

 

Program zajęć obejmuje:

 • Wychowanie fizyczne;
 • Działalność gospodarcza w służbie zdrowia;
 • Język obcy w ortopedii;
 • Podstawy psychologii;
 • Język migowy;
 • Podstawy anatomii, fizjologii i patologii;
 • Biomechanika ortopedyczna;
 • Technologia obróbki materiałów;
 • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 • Zarys kinezyterapii;
 • Technika ortopedyczna;
 • Praktyki zawodowe na I, II, III i IV semestrze.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w:

 • oddziale chirurgicznym z pododdziałem ortopedycznym,
 • przychodni chirurgicznej,
 • przychodni rehabilitacyjnej,
 • warsztatach ortopedycznych znajdujących się na terenie szpitala,
 • zakładach produkujących części i elementy na potrzeby warsztatów ortopedycznych, w których odbywa się montaż i dopasowywanie protez.

 

Technik ortopeda posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • oceny stanu pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego;
 • projektowania i wykonania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • opracowania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;
 • doboru, stosowania oraz kierowania procesem technologicznym wykonania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;
 • dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Technik ortopeda tworzy średni personel medyczny. Jest to wysoko ceniony oraz poszukiwany zawód w Polsce jak i za granicą. Starzejące się społeczeństwo oraz wzrost liczby zachorowań, których skutkiem są amputacje. Duża ilość wypadków powodujących trwałe kalectwo, przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na usługi techników ortopedycznych.

Pliki do pobrania: