opiekunka dziecięca - ODZ


Opiekunka dziecięca, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się dziećmi wychowując je, dbając o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój. W tym celu musi nawiązać z dzieckiem kontakt zarówno werbalny jak i pozawerbalny. Opiekunka powinna jak najlepiej poznać powierzone jej dzieci, a w szczególności ich tempo rozwoju, zachowania oraz charakter. Kształcenie w naszej szkole przygotowuje do profesjonalnej opieki nad małym dzieckiem.


Organizacja nauki:

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry) kończy się uzyskaniem państwowego tytułu opiekunka dziecięca. Nauka w szkole prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w:

 • żłobkach.

Program zajęć obejmuje:

 • anatomię i fizjologię dziecka,
 • psychologię z elementami pedagogiki i socjologii,
 • wychowanie dziecka,
 • pielęgnowanie dziecka,
 • medycynę zapobiegawczą,
 • literaturę dziecięcą,
 • wychowanie fizyczne,
 • wychowanie techniczne, plastyczne, muzyczne,
 • informatykę,
 • zajęcia praktyczne.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w:

 • placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
 • placówkach rehabilitacyjnych,
 • żłobku,
 • przedszkolu,
 • środowisku domowym,
 • hospicjum.

Opiekunka dziecięca posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy ciała dziecka i cech fizycznych,
 • diagnozowania poziomu rozwoju psychomotorycznego,
 • zmian zachodzących w rozwoju i wychowaniu dziecka,
 • opieki i procesów wychowawczych,
 • technik i metod oddziaływania wychowawczego,
 • udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłego zachorowania organizacji zabaw i zajęć rozwojowych,
 • przekazywania rodzicom podstawowej wiedzy dotyczącej pielęgnacji   rozwoju psychofizycznego dziecka.

Istotą zawodu opiekunka dziecięca jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, tworzenie prawidłowych warunków higieniczno-zdrowotnych, stymulowanie rozwoju psychofizycznego. Jest to zawód który wymaga takich cech charakteru jak empatii, tolerancji, delikatności, wrażliwości, jak również obowiązkowości i odpowiedzialności, ponieważ dziecko można bardzo łatwo skrzywdzić.


Pliki do pobrania:


Opiekunka Dziecięca okiem obiektywu
zdjęcia wykonał Mikołaj Kuras