Czasy tera幡iejsze


J佖YK ANGIELSKI

Jak si porozumie przy pomocy czas闚 tera幡iejszych

W j瞛yku angielskim wyr騜niamy dwa podstawowe czasy tera幡iejsze: czas Present Continuous (tera幡iejszy trwaj帷y) i czas Present Simple (tera幡iejszy prosty). Mimo, 瞠 obydwa potrzebne s nam do m闚ienia o tera幡iejszo軼i, maj zupe軟ie inne zastosowanie.

I. Czas Present Continuous (prezynt kyntinjues)

Czasu Present Continuous u篡wamy, gdy m闚imy o czynno軼iach, kt鏎e dziej si w chwili, kiedy o nich m闚imy. To znaczy, kiedy co dzieje si TERAZ. Zwr鵵my uwag na nazw - „tera幡iejszy trwaj帷y”. Czyli co dzieje si TERAZ i TRWA.

Na przyk豉d:

Ona teraz rozmawia po angielsku.
She is speaking English now. (szi iz spi:kiη iηglisz na)

Teraz sp鎩rzmy jak powy窺ze zdanie zosta這 zbudowane.

konstrukcja zdania

1. OSOBA - czyli kto, kto wykonuje czynno嗆. W to miejsce w zdaniu wstawiamy imi lub zaimek.

Zaimki osobowe:

I (aj) - ja
You (ju:) - ty
He (hi:) - on
She (szi:) - ona
It (yt) - ono

We (赧:) - my
You (ju:) - wy
They (ðej) - oni, one

2. CZASOWNIK „BY” ODMIENIONY DO OSOBY - czyli nasze polskie: ja jestem, ty jeste, on jest..itd.

I am (aj em) - ja jestem
You are (ju: a:) - ty jeste
He is (hi: iz) - on jest
She is (szi: iz) - ona jest
It is (yt iz) - ono jest

We are (赧: a:) - my jeste鄉y
You are (ju: a:) - wy jeste軼ie
They are (ðej a:) - oni s, one s

3. CZASOWNIK Z KO哸紟K „-ING” - je郵i m闚imy o czym, co trwa teraz to zawsze do podstawowej formy czasownika (czyli takiej, jak znale潭 mo瞠my w s這wniku) dodajemy ko鎍闚k „-ing”.

Podsumowuj帷:

  1. Czasu Present Continuous u篡wamy, gdy m闚imy o tym, co trwa teraz.
  2. Je郵i m闚imy o tym, co trwa teraz musimy zawsze pami皻a o odmienionej formie czasownika „by” i czasowniku z ko鎍闚k „-ing”. Te dwie formy wyst瘼uj razem. Je郵i zapomnimy o jednej z nich nasze zdanie b璠zie z du篡m b喚dem, albo zupe軟ie straci sens.

PYTANIA

Aby utworzy pytanie w czasie Present Continuous przestawiamy kolejno嗆 s堯w w zdaniu, tzn. na pocz徠ku stawiamy czasownik „by” w odpowiedniej formie.

W takim razie pytanie:

„Czy ona m闚i teraz po angielsku?” b璠zie brzmia這:
Is she speaking English? (iz szi: spi:kiη iηglisz?)

PRZECZENIA

Aby zaprzeczy w czasie Present Continuous stawiamy not (not) po czasowniku „by”.

She is not speaking English now. - Ona nie m闚i teraz po angielsku.
We are not speaking English. - My teraz nie m闚imy po angielsku.

Jednak瞠, 瞠by troch utrudni 篡cie obcokrajowcom :), Anglicy w mowie u篡waj du穎 skr鏒闚, na przyk豉d z czasownikiem „not”.

is not = isn't (yznt)     He isnt speaking English.

are not = aren't (a:nt)     You arent speaking English.

Skoro jeste鄉y przy formach skr鏂onych, to warto jeszcze wspomnie o skr鏒ach w odmianie czasownika „to be” (tu bi:) - „by”. Najlepiej b璠zie od razu si ich nauczy i nimi pos逝giwa , poniewa s naprawd bardzo cz瘰to u篡wane w j瞛yku m闚ionym.

I am = I'm (ajm)
You are = You're (jo: / jur)
He is = He's (hi:z)
She is = She's (szi:z)
It is = It's (yts)

We are = We're (赧e)
You are = You're (jo: / jur)
They are = They're (ðea/ ðer)


II. Czas Present Simple (prezynt 'sympl)

Czasu Present Simple u篡wamy, gdy m闚imy o czynno軼iach powtarzaj帷ych si, tzn. takich, kt鏎e wykonujemy z pewn cz瘰totliwo軼i (zawsze, czasami, zazwyczaj, od poniedzia趾u do pi徠ku, w soboty, itp...). Czas ten s逝篡 do m闚ienia o naszych nawykach, obowi您kach i po prostu codziennej rutynie. U篡wamy go r闚nie do m闚ienia o uczuciach (kocham, lubi, nienawidz), oraz o stwierdzeniach, kt鏎e s sta貫, niezmienne (np. Ziemia kr璚i si wok馧 S這鎍a, woda gotuje si w 100°C...).

Na przyk豉d:

Chodz do pracy.
I go to work. (aj geu tu 貫:k)

Lubi s這dycze.
I like sweets. (aj lajk s赧:ts)

Budowa powy窺zych zda jest prosta. Jest OSOBA nast瘼nie CZASOWNIK BEZ 涉DNEJ KO哸紟KI (czyli taka forma, jak mo瞠my znale潭 w s這wniku) i RESZTA ZDANIA.

Przy pos逝giwaniu si czasem Present Simple, przydatne b璠 nast瘼uj帷e okre郵enia czasu:

always (ol貫js) - zawsze
sometimes (samtaimz) - czasami
usually (ju:簑li) - zazwyczaj
from Monday to Friday (from mandej tu frajdej) - od poniedzia趾u do pi徠ku
at weekends (æt 赧:k'end) - w weekendy

Wszystko wygl康a prosto, wi璚 gdzie tu jest haczyk? Ot騜 jest, oczywi軼ie. W czasie Present Simple musimy zawsze pami皻a, aby do czasownika w 3. osobie liczby pojedynczej doda ko鎍闚k „-s” lub „-es”. Dlaczego? Nie wiadomo. Tak jest i nale篡 o tym zawsze pami皻a u篡waj帷 tego czasu.

She goes to school. (szi: geuz tu: sku:l)
Ona chodzi do szko造.

He likes spring. (hi: lajks spryη)
On lubi wiosn.

She works a lot. (szi: 貫:ks æ lot)
On du穎 pracuje.

PYTANIA

Przy tworzeniu pyta, na pocz徠ku stawiamy czasownik „do” (du:) lub „does” (daz) w 3. osobie liczby pojedynczej (ko鎍闚ka „-s” w trzeciej osobie musi by). Czasownik „do” lub „does” jest nazywany czasownikiem pomocniczym - sam z siebie nie znaczy nic w pytaniu, ale pomaga je tworzy. Ewentualnie mo瞠my go t逝maczy jako nasze polskie „czy” w pytaniach.

Do you speak English? (du: ju: spi:k iηglisz?)
Czy ty m闚isz po angielsku? (w og鏊e, nie w tym momencie)

Do you work? (du: ju: 貫:k?)
Czy ty pracujesz?

Does he like spring? (daz hi: lajk spryη?)
Czy on lubi wiosn?

WA烤E!

Zwr鵵my uwag na pytanie w 3. osobie liczby pojedynczej: Does he like spring? Czasownik „does” posiada ju ko鎍闚k „-es”, dlatego nie dodajemy jej do nast瘼nego czasownika. Anglicy nie lubi si powtarza :)

PRZECZENIA

Aby zaprzeczy w czasie Present Simple zn闚 u篡jemy czasownika pomocniczego „do” lub „does” oraz przeczenia „not”.

I do not speak English.
Nie m闚i po angielsku.

You do not like sweets.
Nie lubisz s這dyczy.

She does not work.
Ona nie pracuje.

WA烤E!

W przeczeniach w 3. osobie liczby pojedynczej mamy tak sam sytuacj, jak w pytaniach: ko鎍闚ka „-es” jest przy „does”, wi璚 nie stawiamy jej przy czasowniku.

Jeszcze tylko kilka s堯w na temat skr鏒闚 stosowanych w j瞛yku m闚ionym:

do not = don't (deunt) I don't speak English.
does not = doesn't (dazynt) She doesn't go to school.