Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

Przewidziano dwie formy załatwienia sprawy: ustną i pisemną. Przy załatwieniu spraw stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy załatwienia. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Przy pisemnym załatwieniu sprawy stosuje się następujące formy: odręczną (polegającą na sporządzeniu po zarejestrowaniu sprawy – bezpośrednio na otrzymanym piśmie – zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia) oraz korespondencyjną (polegającą na sporządzeniu pisma załatwiającego sprawę).

Załatwianie sprawy w formie ustnej stosowane jest gdy istnieje łatwość ustnego porozumienia się. Z przeprowadzonej rozmowy z interesantem sporządza się notatkę służbową lub czyni adnotację w aktach.

W Medyczno- Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu obowiązuje instrukcja kancelaryjna wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt, która określa szczegółowe postępowanie z dokumentacją oraz obieg dokumentacji w szkole.

 

Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję