Dnia 20 maja br. słuchacze I roku z wydziału technik farmaceutyczny w ramach przedmiotu farmakognozja uczestniczyli w ćwiczeniach terenowych, które odbyły się na terenie Inowrocławskiego Parku Solankowego. Organizatorem zajęć była mgr Ewelina Miturska-Maj, nauczyciel przedmiotu.

Celem wycieczki było rozszerzenie oraz sprawdzenie wiedzy z zakresu znajomości nazw roślin zielnych wchodzących w skład środków farmaceutycznych.

Wiedza zdobywana w czasie zajęć z farmakognozji dostarcza słuchaczom wiadomości o cechach charakterystycznych leków roślinnych, pozwala określić ich zalety i wady oraz rozróżnić składniki mieszanek ziołowych.

Absolwenci Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej z wydziału technik farmaceutyczny powinni znać i rozróżniać rośliny lecznicze występujące w otaczającej nas przyrodzie.

Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję