Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Inowrocławiu wspólnie z Komendą Powiatową Policji 28 kwietnia br. zorganizowały dla uczniów Hufca Pracy spotkanie edukacyjne, które miało wymiar teoretyczny, praktyczny oraz warsztatowy. Przybyła do siedziby Policji młodzież uczestniczyła w zajęciach. Słuchacze „Medyka” przygotowali stanowiska pozorowane, na których nauczano zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie wykonali resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, zabezpieczyli rany i urazy oraz pomagali osobom zadławionym, wykorzystując specjalistyczny sprzęt jakim dysponuje szkoła. Stanowiska przygotowali słuchacze kierunku technik masażysta: Aleksandra Górna, Natalia Kwiatkowska, Roksana Mesnerowicz, Agata Piwek, Piotr Wesołowski pod kierunkiem Moniki Kurzawy. Komendę Powiatową Policji  w Inowrocławiu reprezentowali: podkom. Damian Rychwicki z wydziału ruchu drogowego oraz policjantki zajmujące się profilaktyką st. asp. Justyna Piątkowska i asp. szt. Izabella Drobniecka, którzy poprowadzili interesujące zajęcia z zakresu bezpieczeństwa.  Warto się szkolić i ćwiczyć udzielanie pomocy- warto znać zasady udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowej reakcji w sytuacji kryzysowej.

          Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   w Inowrocławiu stwarza możliwość kształcenia właściwych postaw, przekazując rzetelną, wiarygodną i najnowszą wiedzę z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy.

Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję