W dniu 10 czerwca 2009r. odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów.

Dla absolwentów kierunków: ratownik medyczny, technik farmaceutyczny, terapia zajęciowa i technik masażysta dobiegł końca czas edukacji przygotowujący ich do bardzo trudnych i odpowiedzialnych zawodów w służbie człowiekowi.

W okresie dwuletniej edukacji pod okiem swoich nauczycieli zdobywali wiedzę i umiejętności zawodowe.

Dyrektor szkoły Urszula Majewska podziękowała Pedagogom za przekazywaną wiedzę, rozwijanie umiejętności oraz kształtowanie pożądanych postaw zawodowych. Skierowała również podziękowania do absolwentów, za angażowanie na rzecz szkoły i środowiska.

Absolwenci, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen jako pierwsi otrzymali z rąk dyrektora świadectwo ukończenia szkoły oraz wyróżnieni zostali dyplomami i nagrodą książkową.

Wszystkim absolwentom dyrektor szkoły życzyła, aby w swojej przyszłej pracy kierowali się profesjonalizmem i postawą zasługującą na szacunek, a w życiu osobistym mieli dużo szczęścia i realizowali marzenia.

Uroczystości wręczania świadectw towarzyszyła podniosła chwila zmiany pocztu sztandarowego.

Podziękowaniom nie było końca. Absolwenci dziękowali swoim nauczycielom i pracownikom szkoły, natomiast słuchacze pierwszego roku pożegnali swoich starszych kolegów.

Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję