Przyjmowanie spraw

Przyjmowanie spraw

W Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu obowiązuje system kancelaryjny bezdziennikowy oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Korespondencja wpływająca do „Centrum” oraz korespondencja wychodząca rejestrowana jest w dzienniku korespondencyjnym, a następnie dekretowana przez dyrektora do załatwienia
przez poszczególne komórki organizacyjne.

 

Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję