W poniedziałek  10 lutego 2020 roku mury naszej szkoły opuścili absolwenci kierunku technik elektroradiolog. Ceremonia rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu. Następnie głos zabrała Pani dyrektor Centrum Urszula Majewska, która podziękowała za zaangażowanie i aktywny udział w życiu szkoły i środowiska oraz wręczyła absolwentom świadectwa ukończenia szkoły. Przypomniała, że największym skarbem jest wiedza. Podkreśliła, że życie ludzkie jest nieustanną pracą –  nad sobą i nad doskonaleniem własnego warsztatu. Wspomniała także o empatii, szczególnie ważnej w zawodach medycznych.

Absolwenci złożyli uroczyste przyrzeczenie, będące zobowiązaniem, do etycznego i odpowiedzialnego wykonywania przyszłego zawodu. Przedstawiciel absolwentów w ciepłych słowach podziękował dyrekcji i nauczycielom  za trud, a także troskę, cierpliwość i wyrozumiałość.

W imieniu kadry i społeczności szkolnej życzymy osobom kończącym naukę spełnienia marzeń, satysfakcjonującej pracy i wytrwałości w dążeniu do celu, a przede wszystkim pozytywnego wyniku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję