6 listopada Teatrze Miejskim w Inowrocławiu odbyła się konferencja naukowo- szkoleniowa „Otwarci na autyzm- zauważ, zrozum, zaakceptuj!” zorganizowana przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Przewodnicząca Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Piotr Całbecki i Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.W trakcie konferencji prelegenci, specjaliści i praktycy, przeprowadzili nas przez kolejne etapy życia z autyzmem: od diagnozy, poprzez dobór właściwej terapii, aż po wpływ autyzmu na funkcjonowanie rodziny.Prelekcję „Różne strony spektrum autyzmu- klucz do właściwej diagnozy” wygłosiły Panie Anita Giersz- neurologopeda, terapeuta, dyrektor Centrum Badań, Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych „Tęcza” w Toruniu i Weronika Piskadło- pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta metody SI.Przez szerokie zagadnienie jakim jest „Kontakt, komunikacja, relacja- terapie wspomagające rozwój osób ze spektrum autyzmu” przeprowadziły nas Panie Agnieszka Sobecka- pedagog, terapeuta metody SI, Katarzyna Pietrzak- neurologopeda i Eliza Oliwkowska- pedagog specjalny, socjoterapeuta.O funkcjonowaniu rodziny z dzieckiem ze spektrum autyzmu opowiedzieli Eliza i Łukasz Oliwkowscy .Po wysłuchaniu wszystkich prelegentów na sali rozgorzała dyskusja wskazująca na duże zainteresowanie poruszoną tematyką. Pani Urszula Majewska- Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział w konferencji i wyraziła nadzieję na kolejne równie owocne spotkania.

Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję