W związku z odbywającym się XIV Ogólnopolskim Forum Ratownictwa w dniu 21 kwietnia br. w Szkole Policealnej Medyczno-Społecznej odbyło się spotkanie dyrektorów szkół medycznych. Poświęcone ono było problematyce kształcenia w zawodach medycznych i społecznych, wymianie doświadczeń i planów dotyczących rozwoju szkolnictwa medycznego. Powstała również inicjatywa utworzenia Stowarzyszenia Policealnych Szkół Medycznych. Spotkanie przyczyniło się do zacieśnienia współpracy między szkołami.

Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję