Fundusz socjalny

Informacje dla pracowników

1. Informuję, że termin składania wniosków na pomoc z okazji Świąt  Wielkanocnych upływa na cztery tygodnie przed świętami.
2 Termin składania wniosków na wczasy pod gruszą upływa z dniem 31 maja.
3. Informuję, że termin składania wniosków na pomoc z okazji Świąt Bożego Narodzenia upływać będzie również na cztery tygodnie przed świętami.
4. Wnioski na bezzwrotną zapomogę rozpatrywane będą w czerwcu i grudniu każdego roku, chyba, że zaistnieje szczególny wypadek losowy wówczas niezwłocznie.

Druki do pobrania

 Deklaracja o dochodach – załącznik do każdego wniosku

Wniosek o świadczenie

Wniosek o zapomogę bezzwrotną

Wniosek o zapomogę mieszkaniową

Wniosek o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną

Druki można również pobrać w sekretariacie szkoły

Informacje dla emerytów/rencistów

1. Informuję, że termin składania wniosków na pomoc z okazji Świąt Wielkanocnych upływa na cztery tygodnie przed świętami.
2. Termin składania wniosków na wczasy pod gruszą upływa z dniem 31 maja.
3. Informuję, że termin składania wniosków na pomoc z okazji Świąt Bożego Narodzenia upływać będzie również na cztery tygodnie przed świętami.
4. Wnioski na bezzwrotną zapomogę rozpatrywane będą w czerwcu i grudniu każdego roku, chyba, że zaistnieje szczególny wypadek losowy wówczas niezwłocznie.

Druki do pobrania

Deklaracja o dochodach – załącznik do każdego wniosku

Wniosek o świadczenie

Wniosek o zapomogę bezzwrotną

Wniosek o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną

Druki można również pobrać w sekretariacie szkoły

Prosimy o przedkładanie decyzji ZUS z nowym naliczeniem świadczenia emerytalno/rentowego

Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję