Z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 9 października w czytelni biblioteki „Medyka” odbyło się spotkanie edukacyjne „Dziecko ze specyficznymi trudnościami w nauce”. Wykład zaprezentowała pedagog pani Beata Szydłowska. Uczestnikami wydarzenia byli uczniowie kierunku opiekunka dziecięca.

   Celem zajęć było uczulenie przyszłych opiekunów na dostrzeganie problemów dyslektycznych u dzieci oraz podniesienie świadomości dotyczącej tematu. Uzmysłowienie, że dysleksja nie musi być wykluczeniem z życia, a osoba świadoma swojej dysleksji może nad nią pracować i wbrew pozorom odnosić sukcesy życiowe i zawodowe.

   Słuchacze byli żywo zainteresowaniu zagadnieniem i już w czasie wykładu wywiązała się ciekawa dyskusja, zadawano wiele pytań. Zebrani aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.

Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję