Załatwianie skarg, wniosków i petycji

Dyrektor Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu przyjmuje interesantów w szkole w sprawie skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 12:00 do 14:00. Jeżeli poniedziałek i środa są dniami ustawowo wolnymi od pracy przyjęcie interesantów odbywa się w następny dzień tygodnia. Skargi, wnioski i petycje są załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca.

 

Opublikował(a): Daniel

Ostatnia zmiana:

Wielkość czcionki
Kontrast