Przyjmowanie spraw

Przyjmowanie spraw

W Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu obowiązuje system kancelaryjny bezdziennikowy oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Korespondencja wpływająca do „Centrum” oraz korespondencja wychodząca rejestrowana jest w dzienniku korespondencyjnym, a następnie dekretowana przez dyrektora do załatwienia
przez poszczególne komórki organizacyjne.

 

Opublikował(a): Daniel

Ostatnia zmiana:

Wielkość czcionki
Kontrast