Uroczyste pożegnanie absolwentów Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu odbyło się w  piątkowe popołudnie 26 stycznia. Pani dyrektor w towarzystwie opiekunów wręczyła świadectwa ukończenia nauki słuchaczom kierunków opiekun medyczny, technik elektroradiolog i technik farmaceutyczny.

Dyrektor szkoły Pani Urszula Majewska podziękowała absolwentom za odpowiedzialne podejście do nauki i zaangażowanie w życie szkoły. Zwróciła też uwagę zebranych na istotę ciągłego rozwoju, pracy nad sobą i nad własnym warsztatem zawodowym. Wyróżnieni absolwenci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy za zaangażowanie na rzecz promocji szkoły.

Podniosłą chwilą było złożenie przez absolwentów ślubowania będącego zobowiązaniem do etycznego i odpowiedzialnego wykonywania przyszłego zawodu. Następnie słuchacze kończący edukację złożyli na ręce Pani Dyrektor podziękowanie za wsparcie, nieustającą motywację do zdobywania wiedzy oraz budowanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się. Przedstawicielka społeczności szkolnej pożegnała absolwentów życząc im odnalezienia się w pracy oraz szczęścia w życiu osobistym. 

Na zakończenie zebrani wysłuchali występu Jesiki Konewki słuchaczki I roku kierunku technik elektroradiolog, która zaśpiewała piosenki „Kolejny krok” oraz „Przyjdzie taki dzień”.

Dziękujemy Przewodniczącej Sejmiku Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Elżbiecie Piniewskiej za ufundowanie nagród książkowych.

Dla wygody Użytkownika serwis medykino.com.pl korzysta z plików cookies. View more
Akceptuję