technik masażysta - TM


Słuchacze przygotowywani są do wykonywania masaży leczniczych, kosmetycznych, sportowych, drenażu limfatycznego, niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej. Dbając o wszechstronne przygotowanie słuchaczy do wykonywania kluczowych zadań zawodowych, kształcenie na kierunku technik masażysta realizujemy przede wszystkim poprzez zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych pracowniach. Pozwala to na przyswojenie i ugruntowanie umiejętności praktycznych oraz konfrontację wiedzy teoretycznej z rozwiązaniami stosowanymi w praktyce.


Organizacja nauki:

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry) kończy się uzyskaniem państwowego tytułu technik masażysta. Nauka w szkole prowadzona będzie w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć w pracowniach. Zajęcia praktyczne odbywają się w:

 • szpitalu,
 • sanatorium.

Program zajęć obejmuje:

 • anatomię i fizjologię,
 • podstawy psychologii,
 • zdrowie publiczne,
 • wybrane zagadnienia kliniczne,
 • wybrane zagadnienia z fizjoterapii,
 • teorię masażu i pracownię masażu,
 • zarys wiedzy o gospodarce,
 • wychowanie fizyczne,
 • informatyka,
 • zajęcia praktyczne i praktykę zawodową.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w:

 • zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik,
 • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) lecznictwa uzdrowiskowego,
 • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) w przychodniach,
 • zespołach rehabilitacyjnych zakładów pracy chronionej,
 • zespołach rehabilitacyjnych turnusów rehabilitacyjnych,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • ośrodkach SPA,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • klubach sportowych.

Technik masażysta posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykonywania podstawowych ćwiczeń leczniczych uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta,
 • stosowania metod diagnozowania, leczenia i rehabilitacji,
 • wykorzystywania wiedzy o budowie i czynnościach ciała ludzkiego w działaniach na rzecz przywracania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • właściwego doboru i wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych, kształtowania cech motorycznych.

Technik masażysta tworzy średni personel medyczny. Może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego, bądź świadczyć usługi indywidualnie dla potrzeb: medycyny, sportu, rekreacji oraz kosmetologii estetycznej.


Pliki do pobrania:


Technik Masażysta w obiektywie