Protetyk słuchu - PS


 

 

Diagnozuje ubytek słuchu pacjenta; dobiera odpowiedni aparat słuchowy do określonego ubytku słuchu; dopasowuje wkładki uszne różnych typów: zauszne, wewnętrzne i wewnątrzkanałowe; sprawuje opiekę akustyczną nad pacjentami z aparatami słuchowymi.

 

 

Protetyk słuchu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prowadzenie badań audiometrycznych słuchu,
 • diagnozowanie ubytku słuchu u pacjentów dorosłych,
 • prowadzenie badań tzw. obiektywnych ubytku słuchu u dzieci,
 • konsultowanie się z zespołem terapeutycznym, co do diagnozy ubytku słuchu oraz dobór odpowiedniego aparatu słuchowego do określonego ubytku słuchu,
 • dobieranie i dopasowywanie wkładek usznych różnych typów do określonego ubytku słuchu, możliwości finansowych pacjenta, jego wieku oraz potrzeb,
 • wykonywanie wycisków i wkładek usznych,
 • naprawa aparatów słuchowych,
 • dostrajanie akustyczne aparatu słuchowego w celu zniwelowania potencjalnych zakłóceń w odbiorze dźwięków,
 • pouczanie pacjenta o sposobie posługiwania się wkładką uszną: zauszną, wewnątrzkanałową, oraz o sposobie jej konserwacji,
 • śledzenie rynku modeli aparatów słuchowych i różnych firm produkujących aparaty słuchowe (aparatów standardowych oraz sterowanych wielofunkcyjnym pilotem),
 • sprawowanie opieki akustycznej nad pacjentami z aparatami słuchowymi,
 • naprawa aparatów słuchowych (nadzorowanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych).

   Zawód protetyka słuchu zaliczany jest do grupy zawodów przyszłości. Popularność świadczonych przez protetyka usług rośnie wraz z postępującym pogorszeniem słuchu obywateli krajów rozwiniętych.

 

Organizacja nauki:

  Nauka trwa 2 lata (cztery semestry). Kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  protetyka słuchu. Nauka prowadzona jest w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń w pracowniach specjalistycznych, praktycznej nauki zawodu.

Program zajęć obejmuje:

·         anatomia i fizjologia,

·         patologia,

·         pierwsza pomoc,

·         propedeutyka zdrowia,

·         technologie informatyczne,

·         podstawy psychologii,

·         metody badania słuchu,

·         akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu,

·         metody doboru aparatów słuchowych,

·         otoplastyka,

·         podstawy działalności gospodarczej,

·         organizacja ochrony zdrowia,

·         język migowy,

·         język obcy,

·         praktyka zawodowa.

 

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w: specjalistycznych placówkach leczenia niedosłuchu,

 • poradniach, gabinetach, pracowniach otoplastycznych,
 • serwisach naprawy aparatów słuchowych.

Pliki do pobrania: