Technik optyk - TO


Zadaniem technika optyka (optyka okularowego) jest wykonywanie okularów korekcyjnych według recepty okulisty, a także naprawa okularów na zlecenie klienta.

Optyk przyjmuje zlecenia na wykonanie okularów korekcyjnych, dobiera oprawkę wg życzeń klienta, a także ustala typ soczewek. Dokonuje pomiarów mocy dioptryjnej szkieł korekcyjnych za pomocą frontofokometru,.

  Kolejnym zadaniem jest dopasowanie właściwych soczewek do wybranych oprawek, co można wykonać przy pomocy ręcznej szlifierki lub w automacie szlifierskim. Montuje soczewki w oprawie. Zajmuje się również naprawą różnego rodzaju uszkodzeń opraw okularowych lub wymienia uszkodzone soczewki (klei, lutuje).

  Optyk może współpracować również z gabinetem okulistycznym dobierającym soczewki korekcyjne i kontaktowe.

 

Technik optyk posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • dobierania szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych, korygujących wady wzroku na podstawie własnych pomiarów lub recepty lekarza okulisty,
  • dokonywania pomiarów oftalmicznych oraz przeprowadzanie badań komputerowych wzroku,
  • dobierania opraw okularowych na podstawie pomiaru rozstawienia źrenic, szerokości osadzenia nosa, szerokości czaszki,
  • wykonywania wszelkich napraw różnych typów okularów,
  • mocowania i sprawdzania ustawienia szkieł w oprawie,
  • wykonywania przyrządów i aparatów optycznych oraz pomocy wzrokowych.

  Nauka na kierunku technik optyk przygotowuje do jednego z  poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania elementów i układów optyczno – mechanicznych i optoelektronicznych.

Organizacja nauki:

Nauka trwa 2 lata w systemie wieczorowym (cztery semestry) trzy-cztery dni w tygodniu popołudniami. Kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika optyka. Nauka prowadzona jest w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń w pracowniach specjalistycznych oraz praktycznej nauki zawodu.

Program zajęć obejmuje:

·         podstawy przedsiębiorczości,

·         podstawy konstrukcji maszyn,

·         technologia z materiałoznawstwem,

·         elektrotechnika z elektroniką,

·         optyka,

·         konstrukcje i eksploatacje elementów, przyrządów i urządzeń optycznych,

·         konstrukcja i eksploatacja pomocy wzrokowych,

·         anatomia, fizjologia i patologia oka,

·         język obcy zawodowy,

·         pracownia podstaw konstrukcji maszyn,

·         pracownia pomiarów i kontroli,

·         pracownia optometryczna,

·         pracownia optyczna,

·         techniki wytwarzania,

·         praktyka zawodowa.

 

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w:

  • zakładach  optyczno – usługowych,
  • punktach serwisowych,
  • placówkach medycznych.

Pliki do pobrania: