opiekun medyczny - OM


Uruchomienie nowego kierunku kształcenia: OPIEKUN MEDYCZNY jest odpowiedzią na zapotrzebowanie resortu zdrowia. Postanowiono, że opiekunowie medyczni wyręczą pielęgniarki w podstawowej opiece nad pacjentami. Do ich zadań należeć więc będzie wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych.


Organizacja nauki:

Nauka trwa 1 rok (dwa semestry). Nauka w szkole prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć w pracowniach. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w:

 • szpitalu,
 • domu pomocy społecznej.

Program zajęć obejmuje:

 • anatomię,
 • psychologię,
 • zdrowie publiczne,
 • opiekę nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • pracownię zabiegów higienicznych,
 • podstawy prawa i ekonomiki,
 • zajęcia praktyczne,
 • praktykę zawodową.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą podjąć pracę m.in. w:

 • szpitalach,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • hospicjach i zakładach opieki terminalnej.

Opiekun medyczny posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • poznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej,
 • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej,
 • zapewniania osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
 • zapewniania osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia,
 • wykonywania zabiegów higienicznych,
 • współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
 • asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
 • użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych,
 • konserwacji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
 • popularyzowania zachowań pro zdrowotnych.

Z racji tego, że praca z pacjentami jest niezwykle odpowiedzialna, proces kształcenie i zdobywania kwalifikacji musi odbywać się na najwyższym poziomie. Właśnie taki poziom oferuje Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.


Pliki do pobrania:


Opiekun medyczny w obiektywie
zdjęcia wykonał Mikołaj Kuras